תרגום נוטריוני

תרגום נוטריוני הוא אחד מהתפקידים העתיקים ביותר בעולם, שמקורו באימפריה הרומית. בארץ יוכל להיות נוטריון אדם שהינו עורך דין במקצועו לפחות כעשר שנים ושלא עשה עבירות שיש עמן קלון. זהו מקצוע קיים ומוכר בכל העולם, המספק לאדם מעמד גבוה מאוד וכבוד רב.

לפעמים יש בידינו מסמכים כגון תעודות, תצהירים ואישורים שונים הכתובים בשפה זרה, אך עלינו להגישם בעברית או בשפה השונה משפת המקור. לשם כך יש לפנותם לתרגום נוטריוני. תרגום נוטריוני ניתן לעשות על ידי מתרגם או על ידי הנוטריון עצמו.

לאחר מכן הנוטריון מאשר את התרגום ובכך נותן למסמך תוקף חוקי – ניתן להציג את המסמך המתורגם בבית משפט או בפני כל רשות אחרת. אישור נוטריון משמעו כי המסמך המתורגם זהה למסמך המקור.

חשוב לציין כי כאשר רוצים לעשות שימוש במסמך שתורגם או נחתם על ידי הנוטריון בחו"ל – יש לציין כי על המסמך קיימת חותמת אפוסטיל שמשמעותו אישור – כלומר, חותמת המאשרת את זהותו של הנוטריון ואת עובדת היותו נוטריון רשום.

אילו מסמכים יכול לאשר הנוטריון?

נוטריון יכול לאשר ולתרגם מסמכים כגון:

 • תמצית רישום
 • תואר אקדמי
 • גיליון ציונים
 • תעודת לידה
 • תעודת פטירה
 • תעודת נישואין
 • תעודת גירושין
 • תעודת בגרות
 • דרכון
 • תעודת מקצוע
 • תעודת הצטיינות
 • פסק דין של בית משפט או פסק דין רבני
 • תעודה רפואית
 • תעודת יושר
 • תעודת יפוי כוח
 • תעודת שחרור מהצבא

כאשר אתם צריכים להגיש מסמכים רשמיים, כדאי לבדוק מה הם התנאים בהם יש להגיש אותם ואיזה סוג של אישור נוטריוני אתם צריכים להמציא, אם בכלל.

ואם הנוטריון לא דובר את שפת המקור?

קיימים שני סוגי אישורים שעליהם יכול לחתום הנוטריון בנוגע לתרגום – אישור אחד הוא אישור נוטריון לנכונות התרגום. זהו אישור שנוטריון יכול לתת רק אם הוא בקיא בשתי הספות (גם המקורית וגם המתורגמת), ולא תמיד נדרש אישור שכזה.

במקרים רבים, די באישור נוטריון להצהרת מתרגם. במקרה זה – רק על המתרגם להיות בקיא הן בשפת המקור והן בשפת היעד והנוטריון רק מאשר כי המתרגם הצהיר בפניו כי המסמך תורגם באופן שהוא נאמן למקור.

עלויות תרגום נוטריוני

ישנם תעריפים קבועים בחוק על פי אגרות הנוטריונים והם זהים עבור כל הנוטריונים בארץ. אותם תעריפים מתייחסים אך ורק לאישור נכונות התרגום על ידי נוטריון ולא לתרגום עצמו בפועל.  ישנם נוטריונים המתרגמים בעצמם את כל המסמכים, בתנאי כמובן שהם בקיאים בשפה הרצויה.

לעומת זאת ישנם נוטריונים המעבירים את המסמכים למתרגם איתו הם לרוב עובדים באופן צמוד. לעיתים העברה כזו למתרגם חיצוני יכולה לגרור עלויות תיווך נוספות. כדאי לברר האם זהו נוטריון שמתרגם בעצמו או מוסר לתרגום ומהם ההבדלים במחירים בכל אחד מהמקרים. לעיתים לא יהיו הבדלים משמעותיים, בשל יחסי עבודה צמודים בין הנוטריון ובין המתרגם.

Comments are closed.